header_2.jpg

Propozice a pravidla 2018

Název:                                                                              

ELEVEN Dětský MTB cup 2018

Pořadatel:        

SpinFit Liberec, z.s. oddíl cyklistiky (IČO:46746668)

Spolupořadatelé:        

Cyklo Benda, Superior Cyklofit Highfive, Pakli sport klub, IVAR CS AUTHOR, Ski Bakajda 

Termíny a místo:       

15. 4. Osečná - 1. závod ELEVEN Dětského MTB cupu 2018 - neděle

1. 5. Držkov - 2. závod ELEVEN Dětského MTB cupu 2018

10. 6. Malevil - 3. závod ELEVEN Dětského MTB cupu 2018

4. závod - 24.6. Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - neděle

5. závod -  1.9. Mladá Boleslav ( Bike park ) - sobota

6. závod -   8.9. Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - sobota   

7. závod - 16.9. Liberec - Vesec, finále seriálu

 

Časový rozpis: STARTY

                                 10:00........... Odrážedla, Bobíci, Bobice 

                                 10:20............Předžáci, předžákyně

                                 10:40............Žáci, žákyně 1

                                 11:00............Žáci, žákyně 2

                                 11:30............Mladší žáci, žákyně

                                 12:00............Starší žáci, žákyně    

                                  vyhlašování nejpozději do 30 minut po skončení závodů

                                  Poznámka: časy jsou orientační, sledujte průběh závodu!

 

 Bodování:         

Pohár se skládá ze 7-mi závodů, kde v každém z nich závodník obdrží body podle umístění, počtu startujících a bodovací tabulky. Finálový závod je ohodnocen dvojnásobným počtem bonusových bodů. Do poháru se započítává  6 nejlepších výsledků ze všech závodů. Celkové výsledky poháru se vyhlásí až po finálovém 7. závodě v Liberci - Vesci.

Příklad výpočtu: Počet startujících – pořadí + 1+Bonusové body. Na startu závodu je 30 účastníků, 1. získá 130 bodů, 2. 99 bodů a poslední 30. získá 1 bod.

Při rovnosti bodů rozhoduje o  celkovém pořadí počet lepších umístění v 7-ti závodech.

Pořadí          1      2       3       4       5      6       7       8       9     10

Body          100    90     80     70     60     50     40     30     20    10

Kategorie:

ODRÁŽEDLA…………………………..0-4 let rok narození do  2014 – všichni startují dohromady

BOBÍCI, BOBICE...................................0 – 4 let rok narození do 2014

Předžáci a předžákyně......................5 – 6 let rok narození  2012 – 2013

ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1................................7 – 8 let rok narození  2010 – 2011

ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2................................9 – 10 let rok narození  2008 – 2009

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.......................11 – 12 let rok narození  2006– 2007

STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.........................13 – 14 let rok narození  2004 – 2005

Prezentace:      

Prezentace končí 30 minut před startem prvního závodu ( nejmladší kategorie). Každý účastník obdrží startovní číslo s čipem na celý seriál. Závodník smí závodit pro celý seriál pouze v jedné kategorii. Pokud závodník zapomene či ztratí své startovní číslo, musí toto nahlásit u prezentace a za poplatek mu bude vydáno nové. Manipulační poplatek za vydání nového čísla je 100,- Kč.

Start:       

V případě velkého počtu účastníků bude start děvčat a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Po prvním závodu bude mít prvních 10 závodníků poháru v každé kategorii možnost startovat z první resp. druhé řady.

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu.

V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu!!!

Přihlášky:         

Účastníci se přihlašují na celý seriál prostřednictvím portálu, kde vyplní příslušné informace. Je možno se účastnit i jednotlivých závodů, kdy přihlášení proběhne přímo před samotným závodem. Výjimkou je závod v Beckově a na Malevilu, kde se můžete přihlásit předem prostřednictvím portálu, který najdete na stránce daného závodu. Je nutné, aby všichni závodníci ( i ti, kteří jsou přihlášeni na celý seriál) byli před každým závodem odprezentováni). Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí kategorii a zařadí se do závodu.

Na jednotlivý závod se lze přihlásit  na místě za poplatek  100,- Kč. 

Děti, které chtějí být řazeny na start podle průběžného pořadí, musí být přihlášeny na celý seriál.

Startovné:   

  500,- Kč …… permanentka na všechny závody pro všechny kategorie (jméno závodníka na startovním čísle, čelenka závodu)

                          Startovné zasílejte na č. účtu: 2101358756/2010 možnost přihlášení předem končí 9.4.2018!

                                                   P O Z O R   Z M Ě N A   Č Í S L A   Ú Č T U

100,- Kč ......... jednotlivý závod na místě

 

                                         Přihlásit zde!

 

 

                

Trasa:      

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

bobíci a odrážedla – krátký okruh na zpevněném povrchu

ostatní kategorie – okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobenou jednotlivým kategoriím

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu!!!

Předpis:   

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

Cyklistická přilba je povinná !!!

Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Zdravotní zajištění:

Pořadatelská služba, zdravotní služba

Ceny:        

 Věcné - pro prvních pět v každé kategorii. Na některých závodech se vyhlásí tombola.

Partneři

Spolupořadatelé

Kalendář závodů

Žádné události

Language Selection

Czech English German Polish

Fotogalerie Závody

SpinFit ©2010 - 2013.
Vechna práva vyhrazena.