Propozice PARTNERS 50 PODRALSKO

Pořadatel: SpinFit Liberec, oddíl cyklistiky (IČO:46746668)

Termín a místo jaro: 13. 4. 2014, Osečná - areál Základní školy v Osečné

Prezentace13. 4. 2014 od 9:00 do 11:30 hodin

Start: 13. 4. 2014 ve 12:00 hod.

Řazení na startu: prvních 20 závodníků celkového pořadí z minulého ročníku startuje z první  vlny. Pořadatel si vyhrazuje právo umístit 10 čísel do první vlny dle svého uvážení.

Přihlášky: Přihlásit se je možné prostřednictvím Internetu (platba musí být převedena na účet pořadatele do 7 dnů od data podání přihlášky), nejpozději však do uzávěrky přihlášek 8.4. 2014 za normální startovné (350,-Kč). Přihlásit se je možno také před startem při prezentaci v den konání závodu za zvýšené startovné (450,-Kč). Startovné zasílejte na č.ú.: 78-6140700217/0100; variabilní symbol Vám vygeneruje náš přihlašovací systém!!! Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, mladší 15-ti let s písemným souhlasem a v jeho doprovodu.

Startovné:

- startovné předem  - Kč 350,-

- startovné na místě - Kč 450,-

Startovné zahrnuje: Zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií, občerstvení v průběhu závodu a v cíli, teplé jídlo v cíli,  lístek do tomboly.

Občerstvení: 1 x na trase a v cíli.

Trasa: Trasa maratonu 50km s převýšením cca 500m vede po asfaltových cestách Cyklorájem Podralsko a je sjízdná i za extrémních povětrnostních podmínek.

Předpis: Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta (500,-Kč). Kolo musí být v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba povinná!!!

Zdravotní zajištění: Zdravotní služba, pořadatelská služba.

Ceny: PRIZE MONEY pro 3 nejrychlejší muže a pro nejrychlejší ženu

           muži:   1. místo 3000,-Kč  

                         2. místo 2000,-Kč  

                         3. místo 1000,-Kč 

             ženy:   1. místo 1000,-Kč

Pro první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.

Program závodu:   9:00 - 11:30       Prezentace ve školní jídelně

                                11:30                  Řazení na startu

                                11:50                  Rozprava k závodu

                                12:00                  Start - alej u hřbitova

                                13:20                  Předpokládaný dojezd vítěze

                                14:00 - 16:00     Občerstvení ve školní jídelně 

                                15:30                 Vyhlášení výsledků a tombola                           

 

Informace:

mobil: 603 512 416, Luďka Bílková

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: 50podralsko.spinfit.cz

 

Kategorie:

Kategorie

Popis kategorie

Věk

Trasa

 

Z1

Ženy

15-29 let, 1999 - 1985

50km

Z2

Ženy 2

30 let a více, od 1984

50km

KJ

Kadeti a junioři

15-18 let, 1999 - 1996

50km

M

Muži

19-29 let, 1995 - 1985

50km

M1

Masters 1

30-39 let, 1984 - 1975

50km

M2

Masters 2

40-49 let, 1974 - 1965

50km

M3

Masters 3

50 a více, 1964 a dříve

50km