header_2.jpg

4. 5. 2013 - Beckov

Typ závodu

MTB závod, součást SpinFit Dětského MTB Cupu LK

Pořadatel závodu

Sokol Veltěž  a SpinFit Liberec

Ředitel závodu

Ing. Michal Beneš 

Telefon na ředitele závodu

605 270 292

E-mail na ředitele závodu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termín konání závodu

4. května 2013

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

8:00 hod

Čas ukončení prezentace

30 minut před startem kategorie

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E, Najdete nás zde.

Čas startu závodu

10:00 hod

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu  

Okruh 1 km, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

Kategorie :

BOBÍCI, BOBICE

ročník narození 2009 a mladší

Předžáci a předžákyně

ročník narození 2007 až 2008

ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1

ročník narození 2005 až 2006

ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2

ročník narození 2003 až 2004

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ

ročník narození 2001 až 2002

STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ

ročník narození 1999 až 2000

KADETI,KADETKY

ročník narození 1997 až 1998

 

Dětský MTB Cup 2013

Výsledky kategorií ročník narození 1999 a mladší jsou také započítávány do celoročního seriálu Dětský MTB Cup 2013”. Není ale povinností se účastnit více závodů, je možno startovat pouze na XCO Beckov.

Přihlášky

Účastníci se přihlašují na závod prostřednictvím přihlašovacího portálu, kde vyplní příslušné informace. Je možno se přihlásit i na celý seriál za zvýhodněné startovné. Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí kategorii a zařadí se do závodu. Na jednotlivý závod se lze přihlásit i na místě za poplatek 100,-Kč..

Prezentace

Je nutné, aby všichni závodníci byli před každým závodem odprezentováni. Trasa Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků. bobíci – krátký okruh na zpevněném povrchu ostatní kategorie – okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobenou jednotlivým kategoriím.

Start

V případě velkého počtu účastníků bude start děvčat a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Po prvním závodu bude mít prvních 10 závodníků poháru v každé kategorii možnost startovat z první resp. druhé řady.

Předpis

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

Cyklistická přilba je povinná !!!

Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu  500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu. V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu !!!

!! Důležité !!

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano – závod je veřejný, není potřeba žádná licence

Zdravotní zajištění

Pořadatelská služba, zdravotní služba

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků 

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

 Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu 

Absolutní pořadí

1.- 5.místo v každé vypsané kategorii

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci pro XCO Beckov

 http://sport-reg.cz/registrace?zavod=110

Odkaz na místo závodu

http://mapy.cz/s/65Z4

Odkaz na propozice seriálu “SpinFit Dětský MTB Cup 2013”

http://spinfit.cz/cs/propozice-pravidla

Odkaz na registraci do celého poháru “Dětský MTB Cup 2013”


 http://sport-reg.cz/registrace?zavod=107

 

Různé :

-        Všichni účastníci musí dodržovat Propozice Dětského Cross

         Country Beckov 2013

-        Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu

         závodu bude dodržovat pokyny pořadatelů.

-        Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě.

-        Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

         Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za

         škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

-        Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.

-        Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty,  

         které se mohou přihodit v průběhu závodu.

-        Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

-        Cyklistické přilby jsou POVINNÉ.

-        Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

-        V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den

         konání závodu).

-        Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů.

-        Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona

         číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

-        U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného

         zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

 

 

Dětský MTB Cup

Dětský MTB Cup

Language Selection

Czech English German Polish

Fotogalerie Závody

SpinFit ©2010 - 2013.
Vechna práva vyhrazena.