Propozice STEVENS 50 PODRALSKO

Datum závodu:  5.4. 2020

Přihláška: REGISTRACE                                                                                                                                                                

Přehled přihlášených: STARTOVNÍ LISTINA       

 

Trasy:

A- 58 km zaváděcí okruh 20 km + hlavní okruh 38 km, převýšení 916 m

B- 25 km okruh 25km, převýšení 414 m

Start:trasa A (všechny kategorie) 12:00 hod. 

trasa B (všechny kategorie) 12:15 hod.

Místo startu: alej u hřbitova v Osečné

Cíl: areál ZŠ Osečná

Občerstvení: krátká trať 1x, dlouhá 2x + v cíli

Pořadatel závodu: SpinFit Liberec

1.závod Galaxy Stevens série 2020 - STEVENS 50 Podralsko. Pokud se přihlásíte do úterý  1.4. 2020 do 12 hod. a budete mít zaplaceno startovné dostanete při prezentaci startovní číslo se svým jménem a dárek. 

Kategorie hodnocené v Galaxy Stevens sérii:

Trasa A ( delší ) 

junioři M1  15 - 18 let
muži A1     19 - 39 let 
muži C1     40 - 49 let 
muži D1     50 a více let 
ženy Z1     15 - 39 let 
ženy F1    40 a více let

Trasa B ( kratší ) 

junioři M3  15 - 18 let 
muži A2     19 - 29 let 
muži B2      30 - 39 let 
muži C2     40 - 49 let 
muži D2     50 - 59 let 
muži E2      60 a více let 
ženy Z2     15 - 29 let 
ženy H2     30 - 39 let 
ženy F2     40 a více let 

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů, závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce!  Věková kategorie je dána rokem narození. Další info v pravidlech Galaxy série.

 

Popis trasy: oblast bývalého vojenského prostoru mezi Mimoní, Stráží pod Ralskem, Hamrem na Jezeře a Osečnou, dává možnost příjemného ježdění na lesních zpevněných cestách, s krásnými výhledy na dominanty tohoto kraje, kterými jsou Bezděz, Děvín a Ralsko. Tato oblast má svojí zvláštní a jinde neopakovatelnou atmosféru! Pořadatelé ze SpinFitu Liberec připravili rychlou a nenáročnou trať vhodnou jako rozjezdový závod do nové cyklistické sezóny. Všichni si zde zajedou pohodový a rychlý závod v mírně zvlněném terénu. Hlavní závod na 58 km odstartuje ve 12:00. Kratší trať 23 km o 10 minut později. Celá trať je vedena po zpevněných cestách a nikde nečekají na závodníky technické záludnosti. Startuje se ze silnice v aleji vedle hřbitova. Cíl všech tras je v areálu ZŠ Osečné.

 
Startovné

400,-Kč - do 31.12. 2019

450,- Kč – do 4 dnů před konáním závodu, rozhodující je datum doručení platby pořadateli

500,- Kč – na místě

Úhrada startovného: na účet: 2101358756/2010, jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Sport Base

Každý startující, který předem a včas uhradí startovné, dostane dárek závodu a dárek od partnerů Galaxy Stevens série: KMC, Konrád aj.


Prezentace

V den závodu 08:00 – 11:00 hod

Kancelář:
Jídelna ZŠ Osečná
Ředitel: Luďka Bílková, tel: 603512416 – Irkutská 93, 460 10 Liberec 10
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doporučení:

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.

Podmínky účasti:

Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.