Poslední informace před startem

Poslední informace před startem maratonu ENERVIT 50 PODRALSKO

Prezentace: bude otevřená již v pátek od 19:00 do 20:30, v sobotu od 8:00 do 11:00

Parkování: na náměstí, u fotbalového hřiště, silnice směrem na Zábrdí - po pravé straně

Zákaz parkování v aleji směrem do vojenského prostoru!!!!! Start závodu.

Trasa: Závodníci odstartují v aleji u hřbitova. Po 4 km jízdy zvlněným profilem, odbočí vlevo a projedou po zpevněné cestě 5 km Čertovým žlebem( bahno a kaluže). Na výjezdu na ně čeká občerstvovací stanice, kterou s největší pravděpodobností použijí až ve druhém kole. Zde odbočují vpravo a začínají stoupat v protisměru trati předešlých ročníků až ke křížku, kde se napojí na původní zaváděcí okruh a parádním sjezdem se přiblíží k památníku U Sochora. Zde opět vpravo a sjede se za Hamr na Jezeře, kde se trať napojí na cyklostezku, která závodníky z krátké trati 25 km přivede až k cíli. Dlouhá trať pokračuje do druhého okruhu, kde po občerstvení za Čertovým Žlebem se závodníci pustí do stoupání, kde na horizontu se jim odkryjí krásná panoramata Bezdězu a Ralska. Bývalým vojenským prostorem projedou krajem obce Hvězdov  a po odbočení vpravo budou míjet rybníky, které odbočením vlevo opustí a budou mířit znovu, ale tentokrát z druhé strany k památníku U Sochora. Zde odbočením vlevo se napojí na zaváděcí okruh a míří po cyklostezce do cíle, který je umístěn na školním hřišti ZŠ v Osečné.  

Značení: po trase červeno - bílá páska, na všech důležitých křižovatkách organizátor ve výstražné vestě

Občerstvovačka: na trase na zaváděcím okruhu, 10 km a 33 km 

 Program:

08:00 - 11:00        Prezentace ve školní jídelně

11:30                     Řazení na startu

11:50                     Rozprava k závodu

12:00                     Start 58 km - alej u hřbitova

12:10                     Start 25 km – alej u hřbitova

13:00                     Předpokládaný dojezd krátké trasy (nejrychlejší)

13:40                     Předpokládaný dojezd dlouhé trasy (nejrychlejší)

13:00 - 15:30        Občerstvení ve školní jídelně

15:30                     Vyhlašování vítězů + tombola